Sprzet przeciwpozarowy gasnice

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaletę to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich dopuszczeniem do otoczenia wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że stanowić obsługiwana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wyróżnia się kilka innych rodzajów urządzeń, jakie mogą stanowić konsumowane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są aktualne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta aparatów przed skutkami wybuchu, która postępuje w drodze odciążenia wybuchu. Widzi on używanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie że być z powodzeniem zastosowane też w takich insolacjach, w których występuje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w dziale przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie żyć użyty w dziedziny sanitarnej i w ciągu sterylizacji. Danie zapewne być czyszczone metodą SIP/CIP