Pyly organiczne i nieorganiczne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najprawdziwsze zagrożenie dla zdrowia robiących w takim środowisku osób.

Ze powodu na wpływ na kształt zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym znaczeniem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie samej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to sam z najniższych odpylaczy o małych kosztach budów. Zaletą tego rozwiązania jest prosta skuteczność odpylania, a często są stosowane w wymieszaniu z różnymi odpylaczami. Bardzo poważną efektywnością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Dawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punktu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania pragną być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje z gałęzi przemysłu i od pewnego zagrożenia.