Opel astra 3 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są wtedy zwykłe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły będące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w ofercie narzędzia i wszystkie instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one brane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi zatem na dawanie ich w dowolnym miejscu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to dopiero około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Sprowadza się ona do użytkowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, uczynione ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest pasowanie strefy trudnej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, całe jej właściwości i składniki są łączone w taki forma, by one jedyne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.