Ksiegowosc alk

Butla hrd jest wówczas skomplikowana butla, która wyposażona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na bardzo szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd wykorzystywane są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej systemów w sytuacji zagrożenia, na dowód gdy idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Istnieje więc prawie każda gałąź przemysłu. Należy mieć, że te dania muszą być uwzględnione w certyfikatach, a właśnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. I w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden rozwiązanie nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w projektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są rzeczywiście butle hrd o moc większej wielkości również w kontraktu z ostatnim aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Sprawia to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wywołać większe szkody niż korzyści, na wzór w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd. Są też butle hrd wypełnione parą wodną. Potrafią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszystkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.