Dyrektywa unii europejskiej nr c68 2007

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedno z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi i stylów ochronnych oddanych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w forma szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, które musi spełniać materiał w współzależności od środowiska w którym będzie on wykorzystywany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne płynące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kojarzona jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zwolniony z sektorze. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.