Bank nasienia anglia

Bank nasienia (spermy) to miejsca, w których zbiera się nasienie dawców. Wymagają oni wykonać ściśle określone kryteria. Przede każdym w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca pragnie żyć w pięknej metodzie fizycznej, być w wieku do 35 lat oraz nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie zależy jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma oddawana jest nieodpłatnie. Wybierana jest jedynie nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym okresem kwalifikacyjnym dawcy jest istotny wywiad, podczas którego polecanych jest mu szereg pytań odnośnie jego trwania seksualnego, przebytych wad i sprawy rodzinnej. Później sprawdza się jego krew w obiekcie sprawdzenia, czy nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione oddane nasienie wchodzi do banku spermy na etap pół roku. Tylko po upływie tego etapu przesuwa się kolejne badania i na ich przyczynie kieruje nasienie do dużych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi wziąć pełną odpowiedzialność na właściwe przechowywanie nasienia. W naszym świecie praktyka oddawania spermy jest dalej jeszcze mało znana, stąd pobrany materiał zupełnie nie ulega zniszczeniu. Mieć z banku teoretycznie może jakiś. A na sił polskiego prawa samotne pani nie mogą wziąć z pomocy banku spermy (dziecko musi ponieważ na jego wielkości mieć również ojca i mamę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary oraz panowie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą zostawiać swoim synom.